Tips om straling te beperken

Zonder veel moeite minder in contact met straling

De overheid legde normen op voor zendantennes en producten die draadloos werken. Deze normen bieden bescherming tegen gezondheidseffecten ten gevolge van straling. Ook al zijn er geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling afkomstig van gsm-toestellen, draadloze toepassingen, wifi en DECT-telefoons ongezond is, kunnen er vrijblijvend een aantal aanbevelingen worden gevolgd om de blootstelling aan straling te verminderen. Die aanbevelingen zijn gebaseerd op het principe van prudent avoidance of verstandig vermijden.

Gsm-toestellen

  • Beperk de beltijd: hoe langer je belt, hoe langer je wordt blootgesteld aan straling. 
  • De blootstelling is het hoogst tijdens de eerste seconden wanneer het toestel verbinding zoekt. Wacht dus best even voordat je je gsm tegen je oor drukt.
  • Wanneer je blootstelling wenst te verminderen, is het gebruik van een oortje (met draad of draadloos) een goede optie. Of zet je luispreker aan.
  • Stuur sms-berichten in plaats van te bellen. Wanneer je een bericht verstuurt, is de blootstelling veel minder. Je houdt je mobiele telefoon immers op enige afstand van het lichaam.
  • Bel bij voorkeur op plaatsen met een goede ontvangst. Je gsm past zijn zendvermogen automatisch aan om een goede verbindingskwaliteit te verzekeren. Bv. in een voertuig, lift, ondergrondse parking of gewoon op een plaats waar het netwerk niet is uitgebreid, heb je slechte ontvangst en vergroot je gsm vanzelf zijn vermogen. Daarbij neemt ook de blootstelling toe.
  • Zet het gsm-toestel uit als je het niet nodig hebt.

Lap-tops

Zet de draadloze netwerkverbinding op de laptop uit als je die niet nodig hebt. Gebeurt dit niet dan zoekt de laptop continu verbinding met het netwerk (en een verkorte levensduur van de accu’s). Als je er dan nog voor kan zorgen dat het ‘access point’ zich niet vlakbij een plaats bevindt waar je lange tijd verblijft, zal de blootstelling aan straling nog meer beperkt worden.

Routers/access points/DECT-telefoons

Zorg ervoor dat het basisstation op één meter afstand staat van de plaats waar je langdurig zit.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid