Thesisonderwerpen voor bachelor en masterstudenten

  • 30 maart 2021

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid biedt studenten hoger onderwijs graag de kans om ervaring op te doen met overheidsbeleid en educatie gericht op het realiseren van een duurzame samenleving.
Dit kan enerzijds door een stage uit te voeren op een van onze afdelingen. Anderzijds bieden we jaarlijks ook een aantal studenten de kans om hun bachelor- of masterproef uit te voeren onder begeleiding van een van onze medewerkers.

Bekijk onze voorstellen.