The Whole Institution Approach - een gesprek met John Robinson

In deze opname hoor je professor John Robinson naar aanleiding van een lezing over Duurzaamheid en een Whole Institution Approach voor de Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs in Brussel, oktober 2019.
Hij pleit hier voor een geïntegreerde aanpak van duurzaamheidseducatie in het hoger onderwijs. Je hoort een krachtige en heldere duiding van zijn moto “You can't do sustainability in any other way than in a Whole Institution Approach".

John Robinson is professor aan de Munk School of Global Affairs and Public Policy en de School of the Environment van de Universiteit van Toronto.

Uittreksels uit dit gesprek lopen ook als rode draad doorheen hoofdstuk 3 van de online leermodule Lesgeven voor en over duurzaamheid, waar we dieper ingaan op een geïntegreerde aanpak van duurzaamheidseducatie en duurzaamheidstransitie aan hogeronderwijsinstellingen.