Tewerkstelling in cleantech

Cleantech staat voor technologie die bijdraagt tot een beter milieu en besparing van gebruik van grondstoffen. Het aantal jobs in cleantech is een indicatie van de snelheid waarmee we overgaan naar een groenere economie. Op 10 jaar tijd is de tewerkstelling in cleantech met ongeveer 10% gestegen. Ongeveer 1,3% van de totale tewerkstelling is een job in cleantech.

Op deze pagina:

Evolutie tewerkstelling

 

In opdracht van Cleantech Flanders werd een gedetailleerde analyse uitgevoerd over het economisch belang van cleantech in Vlaanderen en de evolutie hiervan in de tijd. 1.028 cleantech-bedrijven in Vlaanderen werden geïdentificeerd. Deze bedrijven situeren zich in de domeinen duurzame materialen, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, water en afvalwater, recyclage en afval, duurzame gebouwen, duurzame mobiliteit, duurzame landbouw en industriële processen en fabricage. Op basis van jaarrekeningen werd afgeleid dat ongeveer 30.000 jobs zich in cleantech situeren.

Evolutie per cleantech activiteit

Binnen welke domeinen deze jobs zich situeren is niet duidelijk. Wel wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde ‘enablers’ (netwerkorganisaties, universiteiten, investeerders), ‘implementors’ (ondersteuning zoals consultancy, engineering), ‘pioneers’ (productiebedrijven die cleantech toepassen) en ‘tech providers’ (organisaties die cleantech produceren en verkopen). Het merendeel van de tewerkstelling zit bij de implementors (40%) en de tech providers (30%).  Hier zit ook de belangrijkste groei in absolute aantallen t.o.v. 2008 . De tewerkstelling bij pioneer-bedrijven is afgenomen sinds 2008.

Andere cijfers over tewerkstelling

Ook het Federaal Planbureau van België publiceert cijfers over de tewerkstelling in wat de ‘environmental goods and services’-sector wordt genoemd. Deze zijn momenteel echter enkel beschikbaar voor België en kunnen nog niet opgesplitst worden naar de gewesten. 
In totaal worden voor België 10.486 bedrijven met milieuactiviteiten geïdentificeerd in 2018. Dat levert in totaal   het equivalent van 41.230 VTE aan arbeidsplaatsen op. Deze tewerkstelling is vooral in afvalbeheer (>40%) en in mindere mate in energiebesparing en productie van hernieuwbare energie (>20%). Een vergelijking met de cijfers van Cleantech Flanders zou een verder diepgaand onderzoek van de datasets vereisen. Te verwachten is dat de lijst van geselecteerde bedrijven en de berekeningswijze van tewerkstelling specifiek verbonden aan milieu of cleantech verschilt. 

 

Meer informatie

Laatst gewijzigd: november 2020

Volgende update: december 2021

Methode:  In opdracht van Cleantech Flanders werd een gedetailleerde analyse uitgevoerd over het economisch belang van Cleantech in Vlaanderen en de evolutie hiervan in de tijd. Door We Connect Data & Thingit werden 1.028 Cleantech bedrijven in Vlaanderen geïdentificeerd waarvoor meer gedetailleerd de bedrijfsgegevens zijn geanalyseerd. Deze bedrijven situeren zich in de domeinen duurzame materialen, energie efficiëntie, hernieuwbare energie, water en afvalwater, recyclage en afval, duurzame gebouwen, duurzame mobiliteit, duurzame landbouw en industriële processen en fabricage. Databanken die gebruikt zijn om deze bedrijven te identificeren, zijn de ledenlijst van Cleantech Flanders, Emis, speerpuntclusters en patentendatabanken. Op basis van jaarrekeningen werd de gemiddelde tewerkstelling per bedrijf bepaald. Voor grotere ondernemingen werd verondersteld dat 20% van de tewerkstelling in Cleantech zit. Voor bedrijven met meer dan 100 fte's wordt 17% gebruikt als het percentage om het volledige aantal fte’s om te vormen tot een verwacht aantal fte’s dat betrokken is bij cleantech (afgeleid uit aandeel patenten voor deze bedrijven in Cleantech). Voor bedrijven met minder dan 100 fte's wordt het volledige FTE-aantal gebruikt in de berekening.

Brondata: Data-analyse uitgevoerd door We Connect Data & Thingit in opdracht van Cleantech Flanders
 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)