Tervant

Waar:Beringen

Wat: Nieuw bedrijventerrein BVR 2004

Ha: 5

Ligging:

21_Tervant.png

Doelstellingen:

 • In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft de Vlaamse Regering beslist een nieuw bedrijventerrein Tervant te ontwikkelen te Beringen. Het wordt een hoogwaardig gemengd regionaal bedrijventerrein

Doorlopen procedures:

 • Landbouwstudie 2007
 • RVR goedgekeurd door de dienst VR 14.09.2007
 • PlanMER (Coördinatie AO, POM, LNE, RWO - bureau: Arcadis):
  • ter inzagelegging – 19.12.2008 – 19.01.2009
  • richtlijnen – 10.04.2009
  • ontwerptekstbespreking – 25.11.2010
  • goedkeuring dienst MER – 09.06.2011
 • Infomoment bewoners (waaronder actiegroep ‘buurtbewoners Tervant’ en gemeente – 19.11.2010

Stand van zaken:

 • Voorstel inzake programma na overleg met gemeente Beringen (06.2012)
 • C-ENA (21.12.2011) > GRUP verder zetten na OK over ontwikkeling (deels voorbereid)
 • Door het schepencollege van de stad Beringen werd een negatief advies gegeven omtrent dit plangebied.
 • Tijdens overleg met de stad Beringen (juni 2013) bleef het standpunt van het nieuwe college ongewijzigd

Extra informatie:

 • Specifieke aanpak zonevreemde woningen zal moeten worden uitgewerkt
 • Mogelijke aanvullende acties:
  • onteigeningsplan toevoegen indien opportuun
  • sociale begeleiding
  • flankerend beleid

Dit project werd bij de goedkeuring van het Strategisch Actieprogramma Limburg² 2013-2019 (VR 2013 1507 DOC.0813/1) on hold gezet. Dit is bevestigd door een beslissing van de Vlaamse Regering op 17.07.2015