Terugwinnen van broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen

De terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen die onder het toepassingsgebied vallen, vermeld in artikel 1 van verordening (EG) nr. 307/2008 van de Commissie, mag alleen uitgevoerd worden door een erkende technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen. Dit omdat er een risico bestaat op emissies van gefluoreerde broeikasgassen.

Het gaat om motorvoertuigen van de categorieën M1 en N1, beperkt tot die van klasse I:

  • categorie M1: voor het vervoer van personen ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend
  • categorie N1, klasse I: voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een referentiemassa van ten hoogste 1305 kg

Regelgeving

Contacteer ons

Team Erkenningen
1700 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 u.)