Terugtrekking NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019

Het Vlaams Stooktoestellenbesluit met verplichtingen rond keuring voor eerste ingebruikname, het periodieke onderhoud en verwarmingsaudit van centrale stooktoestellen, verwijst rechtstreeks en onrechtstreeks naar de technische normen NBN B 61-001 en NBN B 61-002 (bv. rond ventilatie en verluchting).

Op 17 september 2019 traden nieuwe versies van deze normen in werking: NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019. Op 8 april 2021 werden deze normen echter teruggetrokken in de NBN-shop.

In afwachting van de goedkeuring van nieuwe versies van deze normen, werden technische documenten opgesteld ter vervanging:

Deze documenten kunt u raadplegen via de webshop van het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Vragen?