Termien

Bestaande bedrijventerreinen: Termien in Diepenbeek, Genk

In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft  de Vlaamse Regering beslist dat inbreiding en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen van groot belang is. Eén van de gebieden die aangepakt worden, is het bedrijventerrein Termien te Diepenbeek en Genk.

situeringsplan_Genk_Zuid-West.jpgDoor een ruil van gronden kan enerzijds een sterkere bosstructuur ontstaan ten westen van het bedrijventerrein en kan anderzijds extra oppervlakte bedrijventerrein ontwikkeld worden. Het betreft een beperkte actie.

Voor het terrein werd een gebiedsgericht plan-MER opgemaakt. De plan-MER werd op 4 maart 2012 goedgekeurd door de dienst MER ( Vlaamse Overheid departement LNE). 

Dit betekent dat zowel de opmaak van het RUP hervat kan worden alsook de afspraken over de verdere ontwikkeling van het terrein. In het coördinatieplatform ENA is ervoor geopteerd om deze herbestemming te koppelen aan de herbestemming voor Genk Zuid West, wat aan de overzijde van het Albertkanaal is gelegen.

Meer info:

Bekijk de volledige ENA-kaart met legende (pdf-0,8 MB)