Technologische innovaties: remote sensing voor toezicht en opsporing

Het departement liet beleidsvoorbereidend onderzoek uitvoeren om de technische mogelijkheden van remote sensing technieken voor omgevingshandhaving te verkennen. Daarnaast onderzocht het departement in eigen beheer de juridische aspecten hierbij. 

Een eerste technisch luik spitste zich toe op de toepassingsmogelijkheden van drones voor omgevingshandhaving en op de opportuniteiten in vergelijking met de klassieke methoden. Het departement werd hierbij ondersteund door Drone Division met als onderaannemers de heer Guillaume Vanden Avenne, landmeter-expert, en OLFASCAN. Aan dit onderzoek verleenden verschillende bedrijven hun medewerking.

Een tweede technisch luik onderzocht de mogelijkheden van de inzet van aardobservatie voor handhaving van “verharding”. Het departement werkte hiervoor samen met VITO en Informatie Vlaanderen. De uitvoering van dit Proof of Concept project is gebaseerd op de detectie van veranderingen via satellietbeelden, luchtfoto’s en GIS-lagen doorheen de tijd. 

Het juridisch luik onderzocht de bevoegdheid van handhavingsactoren om remote sensing technieken in te zetten naast de wettelijke vereisten die de inzet en toepassingsvoorwaarden van deze technieken bepalen. Het onderzoek geeft een overzicht van de verschillende toepasselijke regelgevingen m.b.t. persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, bewakingscamera’s, audiovisuele vaststellingen, drones, satellieten en het luchtruim en schetst hun onderlinge verhoudingen. De focus ligt daarbij op de geldigheid van de handhavingsacties en de bewijswaarde van de vaststellingen.

Resultaten

Toepassingsmogelijkheden

Een overzicht van de verschillende toepassingsmogelijkheden van drones voor omgevingshandhaving ziet u in onderstaande film die het departement Omgeving liet maken tijdens de uitvoering van de opdracht.

 

See the English version of the movie on technological innovations: remote sensing for surveillance and detection.

 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)