Symposium ecosysteemdiensten - 1 februari 2022

Groenblauwe dooradering van de bebouwde omgeving

  • Keynote ir. arch. Bas Smets

  • 8 Inspirerende pitches

Opnames

Meer informatie, studies en tools vind je op deze pagina.

Programma

Tijdschema

  • 9.15u.: Start online event
  • 9.30u.: Welkom - Steven Vanonckelen (departement Omgeving)
  • 9.40u.: Keynote - ir. arch. Bas Smets    
  • 10.00u.: 4 pitches en vragen
  • 10.50u.: Pauze
  • 11.10u.: 4 pitches en vragen
  • 12.00u.: Samenvattend woord - Sylvie Van Damme (HOGent)
  • 12.10u.: Einde

Inspirerende pitches

De pitches starten meteen na de keynote speech in het Auditorium (zaal 00.11 te Herman Teirlinck).

Mandelapark: Het eologische stadspark in Kortrijk Weide (Bert Herrewyn - Stad Kortrijk)

Het Nelson Mandelapark is ingericht als een dynamische stadsnatuur tussen spoorweg, stadsring en de Leie waar ecologie samengaat met een zacht recreatief gebruik. Bij de keuze van de beplanting werd veel aandacht besteed aan de reeds aanwezige vegetatie en het beheerbaar houden van het park. 

Ecosysteemdiensten en integraal waterbedrijf Pidpa (Lien Deleye - Pidpa)

Pidpa zet in op ecosysteemdiensten op eigen terrein binnen Interreg PROWATER. Bijkomend wordt bij de opmaak van de hemelwater- en droogteplannen die opgemaakt worden voor de gemeentes waarvoor Pidpa rioolbeheerder is, ook rekening gehouden met de mogelijke ecosysteemdiensten door het gebruik van de watersysteemkaart van Universiteit Antwerpen.

Maak je perceel klimaatbestendig met het groenblauwpeil (Robin De Smedt - Departement Omgeving)

VLARIO, de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving hebben samen een instrument ontwikkeld waarmee iedereen kan nagaan hoe een woning of perceel scoort op blauwe en groene elementen: het groenblauwpeil. Deze online tool kan met concrete tips ook helpen om een perceel klimaatbestendiger te maken.

Mijn Tuinlab (Paul Verscheuren - EhB)

Mijn Tuinlab is een platform voor burgerwetenschapsprojecten van het Kenniscentrum tuin+, Natuurpunt en KU Leuven. Elke burger in Vlaanderen en Brussel kan via het platform deelnemen aan onderzoek in de tuin. Centraal staat het tuinprofiel van de burger. Daarin kan de burger informatie over de eigen tuin bijhouden. Tuingebruikers doen zo actief mee aan kennisverzameling over tuinen. Daarnaast stuurt Mijn Tuinlab via gepersonaliseerd tuinadvies aan op gedragsverandering

Total value wall – een innovatieve verticale muurtuin (Veerle Depuydt - VLAKWA)

Dit project demonstreert de meerwaarde van een verticale muurtuin met maximale aandacht voor lokaal waterhergebruik en -infiltratie via een schelpenbed als totaaloplossing om waterstromen optimaal in te zetten in een stedelijke omgeving.

Draagvlakvorming voor natuurgebaseerde ingrepen in de kustverdediging via ecosysteemdiensten: een verkenning (Annelies Boerema - IMDC en Bert Van Severen - Departement Omgeving) 

Sommige aspecten van natuurgebaseerde ingrepen in de kustverdediging, liggen gevoelig bij lokale besturen. Het gaat daarbij over de ruimte inname of verlies aan zeezicht. In opdracht van Departement Omgeving ging IMDC na in hoeverre een ecosysteemdienstenbenadering kan helpen om het draagvlak bij lokale besturen te versterken voor ingrepen zoals duin-voor-dijk, en waar de knelpunten zitten.

Tuinrangers: inzetten op tuinen voor een meer biodiverse en klimaatrobuuste gemeente (Werner Van Craenenbroek - Inverde)
Al meer dan 1 op 10 van de Vlaamse steden en gemeenten doet beroep op Tuinrangers om natuurvriendelijk tuinadvies op maat aan te bieden aan de inwoners. Voor een jong project is dat een mooi resultaat, maar om van een écht doorslaand succes te kunnen spreken, moeten we nog 3 hindernissen overwinnen.

De Stiemerbeekvallei: Groene infrastructuur in steden (Katrien Van De Sijpe - Stad Genk)

De stad Genk wil de Stiemervallei opwaarderen tot een blauwgroene levensader doorheen de stad. Een verbinding die de levenskwaliteit van de Genkenaar verder verbetert en de veerkracht van de stad verhoogt. Het strategisch programma wil verbindingen leggen tussen natuur, mens en ondernemerschap. Het oplossingsconcept ‘nature based solutions’ staat centraal in het streven naar ecologische, sociale en economische meerwaarde.