Subsidies, premies en steunmaatregelen

Deze pagina biedt een overzicht van lopende en aankomende subsidie-initiatieven of andere vormen van financiële ondersteuning van het Departement Omgeving die gekoppeld zijn aan een oproep. 

Eenmalige initiatieven, initiatieven die gericht zijn op een specifiek gebied of een specifieke doelgroep of initiatieven waarvoor nog geen uitsluitsel werd gegeven, zijn hier niet opgenomen.