Twee subsidieoproepen ontharding en groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving 

  • 4 april 2022

Graag kondigen we twee nieuwe subsidieoproepen aan rond ontharding en groenblauwe inrichting van de bebouwde omgeving! 

Oproep Groenblauwe parels: 

  • Doelgroep: vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties voor onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging, lokale overheden en POM’s
  • Doellocaties: terreinen van onderwijsinstellingen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, woonwijken- en buurten en ook sport- en bedrijventerreinen
  • Subsidiesteun: 150.000 euro – 245.000 euro

Oproep Groenblauwe dooradering:

  • Doelgroep: lokale overheden 
  • Subsidiesteun: 200.000 euro – 600.000 euro

Infomoment
Volg op maandag 2 mei 2022 ons infomoment!