Subsidie 'Samen verbeelden we de ruimte'

 

Doel van de subsidie

Hoe we wonen, werken, ons verplaatsen en ontspannen heeft impact op de ruimte waarin we leven. Omgekeerd structureert de ruimte onze manier van leven en beïnvloedt die onze levenskwaliteit. Met de projectoproep ‘Samen verbeelden we de ruimte!’ wil het Departement Omgeving projecten ondersteunen die Vlaamse burgers sensibiliseren over en betrekken bij ruimtelijke uitdagingen in Vlaanderen.

Het Departement Omgeving is op zoek naar projecten waarin burgers in dialoog gaan over duurzaam ruimtegebruik en zich een beeld vormen van de manier waarop we (in de toekomst) in Vlaanderen (beter) aan verschillende ruimtebehoeften kunnen voldoen. Actieve werkvormen staan daarbij voorop! Bovendien is het de bedoeling inzichten te verwerven over draagvlakversterking en/of educatie m.b.t. duurzaam ruimtegebruik en kansen en/of noden daaromtrent in kaart te brengen.

Voorwaarden

Projecten worden uitgevoerd binnen het Vlaamse Gewest.

Projecten starten ten laatste op 30 juni 2022 en duren maximaal 3 jaar.

In aanmerking komen projecten van (samenwerkingen tussen) verenigingen, universiteiten en hogescholen, onderwijskoepels en GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Hoe aanvragen?

Indienen kan tot 27 september 2021. Meer info op de pagina met de projectoproep.

Bedrag

Tussen minimaal 50.000 € en maximaal 150.000 € subsidie per project aan maximaal 75 % van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting.

Wanneer aanvragen?

Eenmalige oproep 

  • Lopende:
    • Datum aankondiging: juni 2021
    • Deadline indiening: 27 september 2021, 9.00 u.
    • Datum toekenning: december 2021

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden

Bedrijven, verenigingen en organisaties