Subsidie Projecten rond drinkwater en sanitatie in het Zuiden

 

Doel van de subsidie

Via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling wil Vlaanderen met haar kennis en expertise bijdragen aan de realisatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) rond veilig drinkwater en sanitatie. Projecten die hierop inzetten, hebben bovendien ook een positieve invloed op onder meer het klimaat (SDG 13), duurzame energie (SDG 7), leven op het land (SDG 15), gezondheid (SDG 3) en gender (SDG 5). Deze oproep is gericht op drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden (SDG 6) die uitgevoerd worden met inzet van meerdere Vlaamse en lokale actoren (SDG 17). 

Voorwaarden

Deze oproep is gericht op drinkwater- en sanitatieprojecten in het Zuiden (landen op de OESO-DAC lijst). Deze moeten tot stand komen door samenwerking tussen minstens 3 Vlaamse actoren (waarvan 1 Vlaamse indiener en 2 Vlaamse partners) en minstens 1 lokale Zuidactor. 

Een project dient minimaal in te zetten op:

 • het bijdragen tot universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater (SDG 6.1.).
 • een luik capaciteitsopbouw in het Zuiden, gelinkt aan water en sanitatie (SDG 6.a.) en 
 • op minstens 3 elementen uit onderstaande lijst: 
  • inzetten op watercaptatie (SDG 6.1). 
  • een bijdrage leveren aan een verbeterde hygiëne op huishoudelijk niveau (SDG 6.2). 
  • inzetten op degelijke en aangepaste sanitaire voorzieningen (SDG 6.2).
  • bijdragen aan een verbeterde waterkwaliteit, bijvoorbeeld door verontreiniging tegen te gaan en recyclage en hergebruik te verhogen (SDG 6.3). 
  • zich situeren binnen het kader van een integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling met samenwerking op de gevatte (bestuurs)niveaus (SDG 6.5). 
  • inzetten op bronbescherming en aangepast landgebruik, waar op water gebaseerde ecosystemen, natuur en groenblauwe netwerken hun plaats hebben en deel van de oplossing kunnen zijn, zoals bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren (SDG 6.6).
  • de continuïteit van de watervoorziening en sanitatie verzekeren door een verhoogde verantwoordelijkheid en participatie van alle betrokken partijen, in het bijzonder van de gebruikers, lokale besturen en beheerders (SDG 6.b).

Hoe aanvragen?

Projectvoorstellen worden ingediend bij het Departement Omgeving. 
De subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een aantal bijlagen, zoals omschreven in het reglement.
 

Bedrag

Voor 2021 wordt maximaal 569.000 € gereserveerd voor cofinanciering van batig gerangschikte projecten.

Wanneer aanvragen?

Jaarlijks

 • Lopende:
  • Datum aankondiging: lopende
  • Deadline indiening: 5 juli 2021
  • Datum toekenning: eind 2021
 • Nieuwe ronde
  • Datum aankondiging: mei 2022
  • Deadline indiening: juli 2022
  • Datum toekenning: eind 2022

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden

Bedrijven, verenigingen en organisaties