Subsidiefiche: 'Internationale klimaatfinanciering'

Doel van de subsidie

Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties tegen Klimaatverandering verbonden ontwikkelde landen zich tot het ondersteunen van ontwikkelingslanden door het voorzien van internationale klimaatfinanciering.

Vlaanderen leeft internationale verbintenissen inzake internationale klimaatsteun na via de financiering van adaptatie- en mitigatieprojecten in ontwikkelingslanden. Naast andere initiatieven, wordt in 2021 daarvoor ook een projectoproep gelanceerd.

Voorwaarden

Het Departement Omgeving en VITO slaan de handen in elkaar voor de nieuwe projectoproep 2021 in het kader van internationale klimaatfinanciering: het G-STIC Klimaatactieprogramma

De hoofddoelstelling is het ondersteunen van ontwikkelingslanden in het ondernemen van klimaatacties en in het bereiken van hun klimaatdoelstellingen, zoals beschreven in Artikel 2 van het Akkoord van Parijs. Om de impact van de oproep te verhogen, ligt de focus op 6 sectoren (thema’s) waar de vraag naar ondersteuning groot is: (1) energie, (2) water & sanitatie, (3) milieubeleid, (4) biodiversiteit, (5) educatie & onderzoek (6) landbouw.

Twee soorten projecten komen in aanmerking: (1) disseminatie- en capaciteitsopbouwprojecten en (2) demonstratieprojecten. 

Hoe aanvragen?

Alle informatie, inclusief de richtlijnen en het projectsjabloon, is beschikbaar op: https://gstic.org/klimaatactieprogramma/ 

Bedrag

4,85 mio euro in 2021 (Vlaams klimaatfonds) voor projecten 

Wanneer aanvragen?

Eenmalige oproep 

  • Lopende:
    • Datum aankondiging: 22 juli 2021
    • Deadline indiening: 30 september 2021
    • Datum toekenning: eind 2021

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Bedrijven, verenigingen en organisaties