Subsidie Apparatuur voor geluidsmetingen

 

Doel van de subsidie

Deze subsidie biedt een financiële ondersteuning aan lokale overheden voor de aankoop van meet- en registratieapparatuur van geluid. Het gaat om apparatuur die gebruikt kan worden door organisatoren van muziekactiviteiten of om de handhaving van het geluidsbeleid van de lokale overheden te ondersteunen.

Objectieve meetgegevens over de geluidsimmissie (het geluidsniveau bij de ontvanger) zijn erg waardevol om het actuele beleid te ondersteunen. Via deze subsidie worden lokale overheden en andere actoren gestimuleerd om geluidshinder gericht te monitoren en aan te pakken.

Voorwaarden

De subsidie wordt enkel toegekend aan provincie- en gemeentebesturen en bij meetapparatuur voor handhaving ook aan politiezones. Het maximum aantal te verlenen subsidies varieert naargelang de grootte van de gemeente. 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet de apparatuur ook voldoen aan technische vereisten die worden vermeld in het reglement.

Hoe aanvragen?

De subsidie-aanvrager dient een éénmalige aanvraag in, vóór de aankoop van de apparatuur.

Deze aanvraag bevat een vaste reeks van gegevens, zoals voorzien in het reglement. 

Lees meer over het aanvragen van de subsidie voor apparatuur

Bedrag

De subsidie bedraagt 40% van de aankoopprijs, met een maximum van 1.000 euro, wanneer het gaat om apparatuur voor meting en registratie en om 60% van de aankoopprijs, met een maximum van 2.500 euro, wanneer het gaat om meetapparatuur voor handhaving.

Wanneer aanvragen?

Permanent (doorlopend)

Type steunmaatregel

Subsidie

Doelgroep

Lokale overheden