Subsidie apparatuur geluidsmetingen bestemd voor meting en registratie

Provincie- en gemeentebesturen kunnen een subsidie krijgen voor de aankoop van apparatuur voor meting en registratie van geluid. Zij kunnen deze apparatuur ter beschikking stellen van de lokale verenigingen.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de apparatuur

 • voldoen aan de nauwkeurigheidseisen voor klasse 2 in de norm IEC 61672;
 • uitgerust zijn met tijdsweging Slow, frequentieweging A en ‘max hold’-functie;
 • de geluidsniveaus Lp, Leq,15min en Leq,60min kunnen meten;
 • de geluidsniveaus continu en in real time kunnen tonen, via eigen scherm of via uitgang voor koppeling aan computer;
 • een interne opslagcapaciteit hebben of een uitgang voor externe opslag voor gegevens van minstens een maand.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 40% van de aankoopprijs met een maximum van 1.000 euro.

Hoeveel subsidieaanvragen zijn er mogelijk?

Voor steden en gemeenten

 • tot 20.000 inwoners: recht op 1 subsidie;
 • meer dan 20.000 inwoners: per schijf van 10.000 inwoners mogelijke subsidie voor 1 bijkomende meetketen.

Voor provincies

Elke provincie heeft recht op maximum 1 subsidie.

Hoe moet je een subsidie aanvragen?

De aanvraag bevat:

 • een aankoopbesluit: een uittreksel uit de notulen van de zitting van het schepencollege of de bestendige deputatie van de provincieraad;
 • een gunningsbesluit: een uittreksel uit de notulen van de zitting van het schepencollege of de bestendige deputatie van de provincieraad;
 • een staving van het gunningsbesluit: de verantwoordingstukken volgens de interne richtlijnen en wetgeving overheidsopdrachten;
 • een door de verkoper opgestelde prijsofferte (die nog 2 maand geldig is na de datum van de indiening van het dossier);
 • een technische beschrijving van de voorgestelde apparatuur met kalibratiecertificaat (volledige test van het aangeboden model volgens IEC 61672-3). Deze beschrijving moet opgesteld zijn door een Europees erkende geaccrediteerde instantie en moet door de verkoper geleverd worden;
 • IBAN- en BIC-code van de bankrekening waarop de subsidie moet worden uitbetaald;
 • het ondernemingsnummer van de aanvrager.

Je stuurt de aanvraag vóór de aankoop aangetekend naar:

Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning 
Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Als de aanvraag is goedgekeurd, brengen we je op de hoogte.