Studiedag strategisch omgevingsmanagement

Op 7 december 2018 gaf Rik Houthaeve een presentatie (1.31 MB) over het streven naar een tevreden omgeving en de zoektocht naar draagvlak. Vanuit de filosofie van complexe projecten, waar proces een even groot belang heeft als de procedure, streven we naar een omgevingsmanagement dat kansen biedt aan alle betrokkenen om vroeg in het proces een inbreng te hebben. In de presentatie van Rik Houthaeve leert u meer over de aanpak van zo'n strategisch omgevingsmanagement. 

 

presentatie 02.jpg