Studiedag complexe projecten van 29/06/2017

Een vijftigtal geïnteresseerden verzamelden op 29 juni om inzicht te krijgen in de stand van zaken van complexe projecten. David Stevens van het team complexe projecten van de Vlaamse overheid opende met de leerpunten van de acht projecten waarvoor momenteel reeds een startbeslissing is genomen. De geïntegreerde aanpak in één procedure, de focus op het proces, de brede samenwerking tussen actoren en de formele en informele participatie staan centraal in elk van de lopende projecten.

Jean-Christophe Beyers schetste het regelgevend kader en de vernieuwende aanpak van complexe projecten. Dan was het woord aan drie sprekers die de relatie tussen de manier van werken van complexe projecten en een aantal sectorale instrumenten vorm gaven. Hendrik Schoukens deed dat voor het thema natuur en de m.e.r.-regelgeving, Koert David voor het thema onroerend erfgoed en Isabelle Larmuseau voor het instrument omgevingsvergunning.

In de namiddag opende Hella Rogiers met een inspirerende presentatie over participatie. Controle houden over een proces is een illusie. De juridische en bouwtechnische complexiteit kunnen vanuit een vast kader benaderd worden. Maar de sociale complexiteit vereist maatwerk. Cruciaal is de keuze voor een neutrale trekker, die wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat het project beschouwt als een gezamenlijke opdracht. Een open proces en brede dialoog met de burger als externe expert is de basis van de samenwerking binnen een geïntegreerd verhaal en zorgt voor een shift van controle naar vertrouwen. Vervolgens brachten Veerle De Bock voor het complex project van de leefbaarheid van Klein-Rusland, Rob Krabbenborg voor de stationsomgeving Geel en Paul Robbrecht voor het vrachtverkeer Rumst een praktijkgetuigenis. Hun leerervaringen brachten de aanpak van complexe projecten tot leven en toonden helder aan dat processen niet lineair en statisch verlopen. Als trekker en projectteam is het een flexibel zoeken naar maatwerk oplossingen om het vertrouwen bij alle actoren op peil te houden en de coproductie continu in te passen in de procedure. De uitdaging bestaat erin om het soms technische jargon begrijpbaar te maken voor alle betrokkenen, kwetsbare groepen extra aandacht te geven en de inbreng vanuit de verschillende participatiemomenten levend te houden gedurende het proces. Een goed partnerschap wordt gebouwd op transparantie over de verwachtingen, helderheid over de grenzen en een positieve bril bij de betrokkenen. 

Inleiding David Stevens (571 kB)

Presentatie Jean-Christophe Beyers (1.29 MB) over het juridisch kader van complexe projecten

Presentatie Hendrik Schoukens (1.5 MB) over m.e.r., natuur en complexe projecten

Presentatie Koert David (544 kB) over onroerend erfgoed, archeologie en complexe projecten

Presentatie Isabelle Larmuseau (975 kB) over de omgevingsvergunning en complexe projecten

Presentatie Hella Rogiers (2.38 MB) over proces en participatie

Presentatie Veerle De Bock (2.41 MB) over CP Leefbaarheid Klein-Rusland

Presentatie Rob Krabbenborg (1.13 MB) over CP Stationsomgeving Geel

Presentatie Paul Robbrecht (2.71 MB) over CP Vrachtverkeer te Rumst