Studie: Compliance Promotion

Compliance Promotion betekent de naleving van de regelgeving bevorderen. Compliance Promotion wordt door overheden vaak onderbenut. Traditioneel gaat de inzet vooral naar Compliance Monitoring, toezicht op de naleving, en Follow up & Enforcement, remediëring en handhaving. Het doen naleven van de regelgeving hoeft nochtans niet altijd te gebeuren via een repressief traject van inspecteren, controleren, opsporen, vaststellen, remediëren en sanctioneren. Hetzelfde doel kan in bepaalde gevallen ook via een preventieve aanpak bereikt worden, via Compliance Promotion

Het departement Omgeving wil een innovatief beleid voeren door Compliance Promotion te integreren in haar omgevingshandhavingsbeleid. Via een meer klant- en oplossingsgerichte aanpak willen we evolueren naar een meer efficiënte en effectieve handhaving. Om deze innovatie te ondersteunen,  liet het departement Omgeving beleidsvoorbereidend onderzoek uitvoeren door Sustainability College Bruges (SCB).

Download het eindrapport

Bekijk het webinar

Bekijk het webinar, ingesproken door Prof. dr. Kurt Deketelaere.

 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)
02 553 83 79 (bereikbaar van 8.30.-17.00u.)