Straling en 5G

Wat is 5G?

5G staat voor mobiele communicatietechnologie van de vijfde generatie. Het is de opvolger van 4G.  Momenteel gebruik je bij bellen, sms´en en mobiel internet 2G, 3G en 4G. Belangrijk om te onthouden is dat 5G niet één technologie is, maar een verzameling van verschillende technologieën die ervoor zorgen dat mobiel internet sneller en betrouwbaarder is. Hierdoor zal het netwerk er in de toekomst allicht anders uitzien.

Waarvoor zullen we het gebruiken?

We zullen niet alleen snel met onze smartphone op het 5G netwerk surfen. Ook onze apparaten zullen meer met elkaar verbonden zijn. Zo maken we onze steden en toestellen smart. 5G zal sneller zijn dan het huidige netwerk, met een snellere reactietijd. Dat maakt een aantal toepassingen mogelijk zoals operaties op afstand, zelfrijdende auto’s en virtual reality.

Hoe zit het met de blootstelling?

Zal een netwerk van geconnecteerde apparaten ervoor zorgen dat we aan meer elektromagnetische straling worden blootgesteld?  Welke implicatie heeft een 5G uitrol in Vlaanderen? Om deze vragen te beantwoorden gaf het Departement Omgeving de opdracht aan IMEC om hier verder onderzoek naar te doen. IMEC zal onder andere een literatuuronderzoek doen naar blootstellingsstudies, metingen uitvoeren bij 5G testopstellingen, onderzoek opstarten naar de uitrol van 5G en gevolgen voor de blootstellingen in kaart brengen, ... Op deze manier kan het Departement Omgeving werken aan een wetenschappelijk onderbouwd beleid. 5G zal in elk geval moeten voldoen aan normen voor het beperken van de blootstelling die van toepassing zijn in Vlaanderen.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid