Straling van een digitale meter

Hoeveel straling geeft een digitale meter?

De digitale meter voor elektriciteit en gas stuurt je verbruik draadloos door via het gsm-netwerk. De meters gebruiken daarvoor ingebouwde antennes. Je verbruiksgegevens worden niet voortdurend doorgestuurd. Normaal gezien gebeurt dat één keer per dag. De meters zenden wel meer dan één keer per dag een signaal uit. Op de meeste meetlocaties is dat één keer per uur. Dit signaal heeft als doel om te kijken of er verbinding kan gemaakt worden met het gsm-netwerk. 

In Vlaanderen zijn er normen voor zendantennes zoals gsm-antennes. Ook de antennes van de digitale meter moeten hieraan voldoen. Doel van de norm is om ervoor te zorgen dat je niet in contact komt met te veel straling. De norm voor de digitale meter is gelijk aan 2,8 V/m (volt per meter) gemeten over een periode van zes minuten. 

IMEC heeft voor het departement Omgeving stralingsmetingen uitgevoerd bij één digitale elektriciteitsmeter (SagemcomS211) en bij één digitale gasmeter (UNIFLO G4SRTV S4). De info op deze pagina is gebaseerd op de stralingsmetingen uit het rapport. Het meetrapport kan je hieronder downloaden. 

Meetonderzoek

Om te weten hoeveel de digitale meter uitstraalt, heeft het Departement Omgeving metingen laten uitvoeren door experten van IMEC . Om de plaatsing van de meter in verschillende lokalen van woningen te simuleren hebben de experten van IMEC de digitale meter in verschillende soorten ruimten gemonteerd en in één lokaal een meting uitgevoerd op verschillende afstanden. In de andere lokalen werd de meting op 0.5 m afstand uitgevoerd.

Lager dan de norm

De digitale meter in dit onderzoek blijkt minder 1% van de tijd te zenden. Het overgrote deel van de dag wordt dus geen straling uitgezonden. De maximale elektrische veldsterkte (dat is de maat voor de sterkte van de straling) varieert tussen 0,014 en 1,25 V/m. Dat is lager dan de norm die gelijk is aan 2,8 V/m. 

Een ander interessant resultaat van dit meetonderzoek gaat over de plaats in het gebouw waar de meter gemonteerd is. Die plaats heeft invloed op de hoeveelheid straling die wordt uitgezonden. Bij montage van de meter in een afgeschermde ruimte, diep in een kantoorgebouw blijkt die harder te moeten stralen om de gegevens door te sturen. Toch voldoet ook de meter in die ruimte aan de norm. 

Volgens de metingen van IMEC vermindert de straling ook snel met de afstand. Op 0,2 m afstand werd 0,091 V/m gemeten, na 0,5 m was dit al gedaald naar 0,041 V/m en na 1 m daalde de waarde verder tot 0,032 V/m. 

Conclusie

De resultaten van deze metingen geven aan de Vlaamse norm niet overschreden wordt op de meetpunten kort bij deze digitale meter. De norm heeft als doel de blootstelling aan de straling van antennes te beperken om gezondheidseffecten te voorkomen. 

Meer info

Download het meetrapport

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid