Stooktoestel in gebruik: periodiek onderhoud

Het periodiek onderhoud is verplicht voor alle toestellen met een vermogen vanaf 20 kW en voor alle toestellen op vaste brandstof ongeacht het vermogen.

Wat en waarom?

Een periodieke onderhoudsbeurt omvat:

 • een reiniging en controle van de schouw of de rookgasafvoer
 • een controle van de algemene staat van het stooktoestel
 • een controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
 • een controle van de verbranding

Voordelen: veilige, goede, milieuvriendelijke en energie-efficiënte werking

 • vermijden risico op CO-vergiftiging of schouwbrand
 • lagere energiefactuur
 • vermijden van grote herstellingskosten
 • minder uitstoot van CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen

Opgelet: een periodieke onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel neemt heel wat tijd in beslag. Elk stooktoestel  is bovendien anders. Een ervaren technicus is al snel één uur zoet met een gasketel of anderhalf à twee uur met een stookolieketel (indicatief). 

top

Centrale verwarming op gasvormige brandstof (o.a. aardgas, propaan, butaan) met een vermogen vanaf 20 kW

Frequentie?

 • tweejaarlijks

Door wie?

 • een erkende technicus gasvormige brandstof GI/GII (vraag je technicus of hij over de juiste erkenning beschikt voor het onderhoud van je toestel)
 • enkel het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag door een schoorsteenveger uitgevoerd worden, waarbij hij ook een reinigingsattest aflevert. De brander en ketel van het centraal stooktoestel mogen niet door een schoorsteenveger of een niet-erkend persoon gereinigd worden.

Vind een erkend technicus

Verplicht?

 • dit is een verplichting voor de gebruiker (huurder) van het centraal stooktoestel.

Attest?

 • de gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Als je huurder bent, kan je de twee laatste attesten opvragen aan de verhuurder. De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar (verhuurder), beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

Niet in orde?

 • binnen de drie maanden aanpassingen
 • nieuwe onderhoudsbeurt

top

Centrale verwarming op vloeibare brandstof (o.a. stookolie) met vermogen groter of gelijk aan 20 kW

Frequentie?

 • jaarlijks

Door wie?

 • een erkende technicus vloeibare brandstof
 • enkel het reinigen en het controleren van de schoorsteen mag door een schoorsteenveger uitgevoerd worden, waarbij hij ook een reinigingsattest aflevert. De brander en ketel van het centraal stooktoestel mogen niet door een schoorsteenveger of een niet-erkend persoon gereinigd worden

Vind een erkend technicus

Verplicht?

 • dit is een verplichting voor de gebruiker (huurder) van het centraal stooktoestel

Attest?

 • de gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest. Als je huurder bent, kan je de twee laatste attesten opvragen aan de verhuurder. De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar (verhuurder), beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

Niet in orde?

 • binnen de drie maanden aanpassingen
 • nieuwe onderhoudsbeurt

top

Centrale verwarming op vaste brandstof (o.a. hout, pellets, steenkool)

Frequentie?

 • jaarlijks

Door wie?

 • een geschoold vakman.
 • een schoorsteenveger mag enkel het reinigen en de controle van de schoorsteen uitvoeren. Je ontvangt een reinigingsattest voor de schoorsteen. De brander en ketel van het centraal stooktoestel mogen niet door een schoorsteenveger of een niet-erkend persoon gereinigd worden.

Verplicht?

 • dit is een verplichting voor de gebruiker (huurder) van het centraal stooktoestel

Attest?

 • de gebruiker krijgt een reinigings- en verbrandingsattest
 • als je huurder bent, kan je de twee laatste attesten opvragen aan de verhuurder. De gebruiker bezorgt een duplicaat aan de eigenaar (verhuurder), beiden houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

Niet in orde?

 • binnen de drie maanden aanpassingen
 • nieuwe onderhoudsbeurt.

top

Nog vragen?

Voor al uw vragen kunt u terecht bij de Vlaamse infolijn, tel. 1700 of via hun online contactformulier.

Contacteer ons

Team Erkenningen
Bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.