Stook slim!

Alles wat je moet weten over stoken. Zowel buiten als binnen. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe gebruik ik best mijn kachel? 

Buiten: niet stoken

Slechte lucht: niet stoken

Als de luchtkwaliteit slecht is omdat er te veel fijn stof in lucht zit, dan is het aangeraden om maatregelen te nemen om het fijn stof te beperken. Lees meer over schadelijke stoffen die vrijkomen bij houtverbranding.

Contacteer ons

VMM

Green deal

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Agoria namen het initiatief voor een Green Deal rond huishoudelijke houtverbranding.