Stationsomgevingen Roeselare-Ingelmunster-Izegem

Periode 01.11.2007 - 30.09.2011
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare, Ingelmunster, Izegem
Aanvrager Stad Roeselare, gemeente Ingelmunster, gemeente Izegem
Subsidiebedrag 177.600 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

In het ruimtelijk beleid voor de Vlaamse stedelijke gebieden nemen de stationsomgevingen een belangrijke plaats in. Stations zijn immers structuurbepalend voor een (regionaal) stedelijk gebied. In het gebied van dit project zijn er stations in Roeselare, Izegem en Ingelmunster. De drie gemeenten willen hun stationsomgevingen gelijktijdig en gezamenlijk aanpakken en zo tot een complementair geheel komen. Daartoe wordt het openbaar vervoer op elkaar afgestemd en verder ontwikkeld.

De stationsomgevingen zelf krijgen meer en verschillende ruimtelijke functies door een verdichting van het stedelijk woonweefsel, de vernieuwing van het openbaar domein, de realisatie van langzaamverkeersverbindingen en de creatie van ruimte voor economische activiteiten. Ook op het vlak van organisatie en communicatie worden door samenwerking belangrijke voordelen behaald. Dit alles moet resulteren in een versterkt imago van het gebied op het vlak van wonen, werken en recreatie.

Resultaten

De meest in het oog springende resultaten en acties zijn:

  • De intentieverklaring die op 26 januari 2010 door de colleges van burgemeester en schepenen van Roeselare, Izegem en Ingelmunster is ondertekend. Ook de West-Vlaamse Intercommunale maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. In de intentieverklaring zijn onder andere het takenpakket van de coördinator, de verwachtingen op lokaal en bovenlokaal niveau en de projectorganisatie vastgelegd.
  • Er is een aanzet gegeven tot een geïntegreerde regionale ontwikkeling en rond de drie stationsomgevingen is op verschillende vlakken  gewerkt. Tussen de verschillende stadsdiensten kwam een samenwerking tot stand op het vlak van mobiliteit: trage wegen, zwaar vervoer en de introductie van het autodeelproject Cambio. 
  • Op het vlak van communicatie is de projectwebsite gerealiseerd. Verder zorgt de projectcoördinator voor kennisdeling tussen de gemeenten. Er is ook een dynamische kaart van het stedelijk gebied gemaakt waarop aangegeven staat wat er nu is, wat het stedelijk gebied te bieden heeft en wat er ontbreekt. Het is een werkinstrument voor een geïntegreerde regionale ontwikkeling.

Na afloop van de subsidieperiode ervaarden de stadsbesturen de samenwerking op het vlak van mobiliteit als een positief gegeven: bepaalde mobiliteitskwesties kunnen immers enkel bovenlokaal succesvol aangepakt worden.

Aan de andere kant moest ook vastgesteld worden dat de samenwerking tussen de gemeenten op het vlak van wonen en werkgelegenheid niet altijd evident was. In de toekomst zal de bovenlokale samenwerking verdergezet worden en dat moet leiden tot een betere coördinatie van de verschillende acties. Basis daarvan is de opgebouwde kennis bij de partners, de uitgebouwde netwerken en de samenwerkingsverbanden. En aangezien de werkgroepen die rond de ontwikkeling van de stationsomgevingen werken bemand zijn met medewerkers van de verschillende betrokken stadsdiensten, geraakt de bovenlokale samenwerking geïntegreerd in de reguliere werking.

Meer informatieebsite

Documenten:

Coördinator:
Matthias Vandenbussche
Stad Roeselare
Botermarkt 2
8800 ROESELARE
Mail: Klik hier