Stakingsbevelen bij gebruik

De omzendbrief: afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik (pdf) reikt een afwegingskader aan voor het opleggen van stakingsbevelen op het terrein.

Uit de evaluatie van het Handhavingsplan bleek immers dat er bij de handhavingspartners onduidelijkheid bestaat over de toepassing van het stakingsbevel bij handelingen die als “gebruik” worden omschreven. Dit leidt tot onduidelijkheden en uiteenlopende interpretaties, met een stijgend aantal betwistingen en procedures tot gevolg.

Het is de bedoeling dat deze omzendbrief consequent door alle bestuursniveaus wordt toegepast.

Lees ook de pdf bestandToelichting bij de omzendbrief.pdf (54 kB) en hetpdf bestandomzendbrief_ro_2015_1.pdf (1.25 MB) .