Stadsprojecten Brabo 2 en Oosterweelverbinding

Periode 01.04.2013 - 01.04.2016
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Aanvrager Stad Antwerpen
Subsidiebedrag 272.880 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

De projecten Brabo 2 en Oosterweelverbinding zijn onderdeel van het Vlaamse Masterplan 2020 – Bouwstenen voor de uitbreiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen.

Brabo 2 omvat de heraanleg van de Noorderleien en het Operaplein, alsook een nieuwe tramverbinding op de Noorderlaan tot aan de Havanastraat en op het Eilandje. Het project moet via het openbaar vervoer zorgen voor een vlotte, hoogwaardige verbinding met het noorden van de stad en het Eilandje. Voor de Opera wordt een nieuw autoluw plein aangelegd met een ondergrondse parking en een autotunnel. De Noorderleien, de hoofdassen op het Eilandje en de Noorderlaan worden ingericht als stedelijke boulevard, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en verkeersveiligheid. Aan de A12 komt een park&ride om de overstap naar het openbaar vervoer te stimuleren.

De Oosterweelverbinding sluit de Antwerpse Ring. De Oosterweelverbinding is één van de 5 tracés die werden bestudeerd in het planMER voor een bijkomende Scheldekruising. Die moet zorgen voor vlotter verkeer, veiligere wegen en minder sluipverkeer. De Oosterweelverbinding omvat een tunnel onder de Schelde en tunnels onder de dokken en het Albertkanaal tot aan de Ring. Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en vervangen door een open sleuf. Er komen vernieuwde op- en afritten op Linkeroever, aan het Noordkasteel, de Groenendaallaan en Schijnpoort. De Oosterweeltunnels creëren ontwikkelingspotenties in de omgevende (deel)gebieden en (deel)projecten.

Deze projecten samen zijn een hefboom voor een betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit, voor een betere leefomgeving en kwaliteit, en voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Deze projecten vragen ook vanuit de stad een gedreven project- en procesmanagement, en bovendien een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak en afstemming met de strategische ruimten die de inzet vormen van het stedelijk beleid.

Resultaten

Brabo 2 (Noorderlijn)

Het project Brabo 2 (Noorderlijn) liep al geruime tijd voor de aanvang van het subsidieprogramma. De projectstructuur bestaat uit een stuurgroep met de partners De Lijn, AWV, BAM en de stad Antwerpen en een reeks werkgroepen, zowel thematisch als per deelgebied. In 2015 werden een aantal voorbereidende nutswerken uitgevoerd. De start van de werken, voorzien voor het einde van 2015, wordt volop voorbereid.

Oosterweelverbinding (stadsprojecten)

Er wordt al sinds eind jaren '90 op een project voor een bijkomende Scheldekruising gestudeerd, geruime tijd dus voor aanvang van het subsidieprogramma strategische projecten. De nv BAM heeft de opdracht tot realisatie van de Oosterweelverbinding. De projectstructuur bestaat uit een ambtelijke stuurgroep waar naast verschillende Vlaamse afdelingen ook de stad en de haven zijn vertegenwoordigd en een reeks werkgroepen, thematisch en per deelgebied.

Afgelopen periode werden volgende acties ondernomen:

  • De Vlaamse Regering stelde op 20 maart 2015 het ‘GRUP Oosterweelverbinding – Wijziging’ definitief vast.
  • Op 2 maart 2015 besliste de Vlaamse regering om Oosterweel binnen de eigen begroting op te nemen en in 5 deelprojecten op te splitsen. De projectMERs voor de infrastructuurwerken Linkeroever en Rechteroever worden opgestart en uitgewerkt.
  • In 2015 wordt het ontwerp voor de Oosterweelverbinding verder verfijnd. Dit alles in nauwe afstemming met het vervolg op de overkappingsstudies, dit zal gebeuren onder leiding van een intendant voor “leefbaarheidsprojecten in de stedelijke zones rond de R1 – Ring om Antwerpen”. Op het overkoepelend overleg werd ook het strategische karakter van een samenhangend fietsnetwerk benoemd. Vanuit de deelprojecten en deelgebieden wordt de samenhang bewaakt en wordt toegewerkt naar een vervollediging van het fiets- en voetgangersnetwerk. Schakels van dit netwerk worden binnen de deelprojecten Schijntje, Spoor Oost, Passerelle, IJzerlaan en IJzerlaanbrug uitgetekend en/of al gerealiseerd. Voor nog ontbrekende schakels (denk aan verbinding Spoor Oost – Spoor Noord) worden nieuwe initiatieven opgestart en middelen gezocht.
  • Op het einde van 2015 zullen de voorbereidende werken Oosterweel voornamelijk in de omgeving van Schijnpoort starten.
  • Het deelproject IJzerlaan gaat in uitvoering vanaf de zomer van 2015.
  • Het deelproject Noordersingel gaat in uitvoering einde 2015.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Tinne Buelens
Stad Antwerpen 
Dienst Stadsontwikkeling | Mobiliteit | Infrastructuur en projectregie
Grote Markt 1
2000 ANTWERPEN
tel: +32 3 22 11 333
Mail: Klik hier