Stad Antwerpen

Locatie

  • Schoonselhof

Type bedrijfssite

  • Begraafplaats

Kosten

  • gelijk aan machinaal maaien

Partners

  • De Antwerpse Stadsherder

Oppervlakte

  • +/- 83.5 ha

Maatregelen

  • Schapenbegrazing. Voorlopig drie rondes per groeiseizoen, vermoedelijk later af te bouwen. Als gevolg van de stijle taluds werd vroeger gemaaid met maaikorf, gemonteerd op rupskraan. Hierdoor ontstond voorheen schade aan de kruinen en de dreven, bodemverdichting, verhouting van de talud en verlanding van de gracht.
Stad Antwepen Schapenbegrazing
Stad Antwepen Schapenbegrazing talud

Copyright Stad Antwerpen

Goede praktijkvoorbeelden

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij