Kortrijk

Sint-Paulus breekt uit: speelgroenplaats, een droom van een speelplaats


Voor de heraanleg van haar speelplaats werkte Basisschool Sint-Paulus aan een participatief voortraject met vele partners, kinderen, leerkrachten en ouders. Daarvoor werkte de school met een sterk team met goede technische kennis, speelplaats- en landschapsontwerp ervaring. Het project realiseerde een ruime ontharding, met veel aandacht voor het ecologisch ontwerp en het verhogen van de opvangcapaciteit en het hergebruik van hemelwater.  Initiatiefnemer: VBS KBK Sint-Paulus
 


 

Het project

Overtollig hemelwater zal via natuurlijke drainage door de ontharde speelplaats in de bodem kunnen infiltreren. De groene speel- en leeromgeving en het duurzaam omspringen met water, maar ook de kennis die wordt opgedaan en de heraanleg van de speelplaats zelf, worden op een pedagogische en leerrijke manier ingezet ten voordele van de kinderen van de school. Bovendien wordt de ruimte op termijn opengesteld voor de buurt en jeugdwerkorganisaties in samenwerking met de stad Kortrijk.  

De school gaat heel bewust om met het creëren van meer biodiversiteit, verbeteren van de luchtkwaliteit en het zoeken van oplossingen voor het gebrek aan de schaduw die er op betonnen speelplaatsen vaak is.  De realisatie van het project is te volgen via diverse kanalen zoals www.speelgroenplaats.be en sociale media. Daardoor is de betrokkenheid van ouders en kinderen hoog. Daarnaast zet de school ook in op het inspireren van andere scholen en leerkrachten om dezelfde stappen te zetten.  

Beelden ontharding sint-paulus
Beelden ontharding sint-paulus
Beelden ontharding sint-paulus
Beelden ontharding sint-paulus
Beelden ontharding sint-paulus
Beelden ontharding sint-paulus
Beelden ontharding sint-paulus
Beelden ontharding sint-paulus

Technische fiche

  • Locatie: Kortrijk 
  • Aanvrager: VBS KBK Sint-Paulus Kortrijk 
  • Partners: Studio Basta, Fris in het landschap, Atelier Ruimtelijke Advies, Katholieke Basisscholen Kortrijk, MOEV, Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk  en Be-Planet. 
  • Ontwerpteam: Studio Basta, Fris in het Landschap, Atelier voor Ruimtelijk Advies (ARA) Aannemer: Growebo Tack Gebroeders 
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 3150
  • Geraamde kostprijs  (in €): 486.898,91
  • Subsidiebelofte (in €): 250000