Slechte lucht: niet stoken

Als de luchtkwaliteit slecht is omdat er te veel fijn stof in lucht zit, dan is het aangeraden om maatregelen te nemen om het fijn stof te beperken. Een van die maatregelen is het beperken van houtverbrandingen (kachel, open haard, sfeerverwarming, ...). Houtverbranding  is verantwoordelijk voor groot deel van de totale uitstoot van fijn stof. Het beperken van houtverbranding bij slechte luchtkwaliteit kan daarom het fijn stof verminderen en dat heeft een positieve impact op de gezondheid. 

Naast groot deel van de totale fijnstofuitstoot is houtverbranding ook verantwoordelijk voor een groot deel van totale dioxine-uitstoot en de totale PAK-uitstoot. PAK zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ze veroorzaken DNA-schade en zijn kankerverwekkend.  

 

houtverbranding_vmm_2018

Contacteer ons

VMM