Slechte lucht: niet stoken

Als de luchtkwaliteit slecht is omdat er te veel fijn stof in lucht zit, dan is het aangeraden om maatregelen te nemen om het fijn stof te beperken. Een van die maatregelen is het beperken van houtverbrandingen (kachel, open haard, sfeerverwarming, ...). Houtverbranding  is verantwoordelijk voor 35 % van de totale uitstoot van fijn stof. Het beperken van houtverbranding bij slechte luchtkwaliteit kan daarom het fijn stof verminderen en dat heeft een positieve impact op de gezondheid. 

Naast 35% van de totale fijnstofuitstoot is houtverbranding ook verantwoordelijk voor 40% van de totale dioxine-uitstoot en 87% van de totale PAK-uitstoot. PAK zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen, ze veroorzaken DNA-schade en zijn kankerverwekkend.  

 

houtverbranding

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid