Seveso-inrichtingen in Vlaanderen: Overzicht

De kaart toont de terreinen van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

  • De kaart geeft de situatie weer zoals bij bekend bij het Team Externe Veiligheid. Deze situatie wordt regelmatig geactualiseerd.
  • Een lagedrempelinrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is opgenomen als een lagedrempelinrichting.
  • Een niet-Seveso-inrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is niet opgenomen (dit is zo voor onder andere nieuwe, nog te bouwen Seveso-inrichtingen).
  • Een Seveso-inrichting die een statuswijziging gemeld heeft, blijft ongewijzigd op de kaart staan totdat de gemelde statuswijziging geverifieerd en bevestigd is.

De getoonde gegevens zijn beschikbaar als een shape-bestand (.shp) en als een Google Earth-bestand (.kml).

Melding Seveso-inrichting

Je ziet een fout op de kaart of in de lijst? Meld dit.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55