Seveso-inrichtingen in Vlaanderen

Bericht

Door een technisch probleem wordt momenteel de kaart met de terreinen van de Seveso-inrichtingen niet correct getoond.

In afwachting van een oplossing, kan je de kaart ook bekijken via de webstek van Geopunt Vlaanderen:

  • ga naar http://www.geopunt.be
  • kies "Kaarten en plaatsen > Bouwen en wonen > Bedrijven" of  "Kaarten en plaatsen > Landbouw, visserij en economie > Bedrijven"
  • vink de laag "Terreinen van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen" aan

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

De kaart toont de terreinen van de Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

  • De kaart geeft de situatie weer zoals bij bekend bij het Team Externe Veiligheid. Deze situatie wordt regelmatig geactualiseerd.
  • Een lagedrempelinrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is opgenomen als een lagedrempelinrichting.
  • Een niet-Seveso-inrichting die momenteel een procedure omgevingsveiligheidsrapport doorloopt - en dus de intentie heeft om in de toekomst een hogedrempelinrichting te worden - is niet opgenomen (dit is zo voor onder andere nieuwe, nog te bouwen Seveso-inrichtingen).
  • Een Seveso-inrichting die een statuswijziging gemeld heeft, blijft ongewijzigd op de kaart staan totdat de gemelde statuswijziging geverifieerd en bevestigd is.

De getoonde gegevens zijn beschikbaar als een shape-bestand (.shp) en als een Google Earth-bestand (.kml).

Melding Seveso-inrichting

Je ziet een fout op de kaart of in de lijst? Meld dit.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55