Sectorresultaten

De sectorresultaten geven weer in welke mate de productiviteit voor de sectoren industrie, energie, landbouw, handel & diensten, huishoudens en transport verbetert. Voor huishoudens en transport vergelijken we dit niet zoals bij de anderen met een bruto toegevoegde waarde, maar met het aantal inwoners en de gereden kilometers voor personen- en goederenvervoer.

De productiviteit vergroent het meest voor de sectoren industrie en energie.  Die dragen ook relatief veel bij aan het gebruik van hulpbronnen. Deze vooruitgang is dus relatief belangrijk. In mindere mate gaan handel & diensten en huishoudens ook vooruit. Uit een benchmark blijkt wel dat  bij huishoudens de uitstoot van broeikasgassen en het energiegebruik nog relatief hoog ligt t.o.v. de rest van Europa.

De kleinste verbetering van de productiviteit zien we bij landbouw en transport. Voor landbouw blijft het gebruik van hulpbronnen relatief constant,  hoewel de toegevoegde waarde afneemt.  Maar de cijfers voor deze sector zijn minder zeker. Voor transport blijft de milieudruk toenemen.  Voertuigen worden weliswaar milieuvriendelijker en zuiniger, maar het effect daarvan wordt teniet gedaan door de toegenomen hoeveelheid transport. De shift naar meer milieuvriendelijke modi is ook beperkt.

Indicatoren groene economie sectoren

Bekijk de resultaten per sector

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)