Schrijf je in voor de toelichting over de studie 'Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact' en 'Stand van zaken deelsystemen in Vlaanderen'

Op 22 oktober 2020 licht het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) samen met experten van studiebureaus 2 studies toe:  'Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact' en 'Stand van zaken deelsystemen in Vlaanderen'. 

Studie 'Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact'

Vandaag worden we geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op het vlak van globalisering, demografie, klimaat, energie, mobiliteit, economie, biodiversiteit en voedselproductie. Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op onze ruimte, en in het bijzonder op ons ruimtegebruik en de kwaliteit daarvan.

Met deze verkennende studie willen we via stakeholdersoverleg veranderingsprocessen m.b.t. ruimte in Vlaanderen definiëren, nagaan waar ze zich voordoen en onderzoeken hoe het beleid met deze veranderingsprocessen kan omgaan in functie van de vooropgestelde doelen uit de Strategische Visie voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De opzet van deze studie is verkennend en kwalitatief. De onderzoekers hebben getracht te achterhalen welke ontwikkelingen, trends en veranderingen volgens de bevraagde actoren kansen bieden en/of prioritair moeten worden aangepakt met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit het BRV.

 

Studie 'Stand van zaken van deelsystemen in Vlaanderen'

Economische deelsystemen zijn divers en hebben uiteenlopende financiële en sociale doelstellingen. Deelsystemen groeien in populariteit, maar de meeste systemen zitten in Vlaanderen nog steeds in een niche. Het doorbreken van deelsystemen tot een ‘mainstream’ rol vereist belangrijke sociale en economische veranderingen. Deelsystemen zullen wellicht geleidelijk doorsijpelen in de maatschappij volgens een groeitraject dat vergelijkbaar is met andere innovaties.

In deze studie wordt dieper ingegaan op drie cases die in een verschillende fase van doorbraak zitten: auto delen, werkruimte delen en woonruimte delen voor een toeristisch verblijf. We zien verschillende mogelijke effecten op de omgeving (milieu en ruimte). In de deelsystemen die nog niet sterk ingeburgerd zijn, zijn er weinig omgevingseffecten te zien. Van het internationaal aangestuurde en sterk doorgegroeide Airbnb zijn er negatieve effecten op de stedelijke huisvestingsmarkt. Dat leidt tot de vaststelling dat een ex-ante inschatting op het vlak van omgevingseffecten veel onzekerheden bevat en een periodieke screening van omgevingseffecten wenselijk is.

 

Praktisch

Wanneer

22 oktober 2020, van 14.00 u. tot 16.00 u. 

  • 14.00 - 15.00 u.: Toelichting studie 'Veranderingsprocessen en hun ruimtelijke impact'
  • 15.00 - 16.00u.: Toelichting studie 'Stand van zaken deelsystemen in Vlaanderen'

Als u graag 1 van de 2 studies volgt, kan dat ook. Duid dit dan zo aan in het inschrijvingsformulier.

Waar

Vergadering via Microsoft Teams
(wie zich inschrijft, ontvangt later een vergaderverzoek met link)

Inschrijven (voor 21 oktober 2020)