Scheldekaaien Antwerpen

Periode 01.01.2008 - 01.01.2011
Periode 2 01.04.2012 - 01.04.2015
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Aanvrager AG Vespa - stad Antwerpen
Subsidiebedrag 186.000 en 220.280 euro
Status Afgerond

 

Situering en doelstellingen

De Scheldekaaien vormen een smalle strook van zeven kilometer langs de Schelde. Het gebied tussen de rivier en het centrum van de stad heeft een lange geschiedenis en grote historische waarde. Het project wil de veiligheid op de kaaien verhogen door de stabilisatie van de kaaimuur en de stad tegen overstromingen beschermen door een hogere waterkering. Daarnaast wil het stadsbestuur van de Scheldekaaien weer een aangename plaats maken die stad en Schelde verbindt. Daarom zal het gebied verbeterd worden en de verkeers- en parkeerproblematiek aangepakt worden met onder meer de bouw van een ondergrondse parking.

Het strategisch project Scheldekaaien maakt deel uit van het Vlaamse SIGMA-plan, dat Vlaanderen moet vrijwaren van overstromingen, én het is een realisatie van de ruimtelijke visie op het grootstedelijk gebied Antwerpen. Het plan staat dan ook niet op zichzelf. In de tweede subsidieperiode zal het in een breder kader opereren en nog sterkere relaties leggen met andere projecten in de omgeving zoals Nieuw Zuid, Blue Gate Antwerp, ’t Eilandje en Brabo II. De coördinatie en communicatie is geregeld in een speciale overeenkomst met Waterwegen en Zeekanaal nv, die ook zelf een projectleider in dienst heeft genomen. Zo ontstaat een complementaire en professionele aansturing van het project.

Resultaten

De subsidie werd gebruikt om het strategisch project Scheldekaaien te coördineren en de werkzaamheden te organiseren. Dat gebeurt op verschillende vlakken:

  • de opmaak van het masterplan: de visievorming
  • de uitvoering van de heraanleg: de realisatie
  • de communicatie over het project
  • de besluitvorming rond het project
  • de afstemming met andere projecten of programma’s

Het masterplan van het ontwerpteam Proap + Wit + D-Recta + Idroesse (2010) heeft een helikoptervisie en vormt een sterk ruimtelijk kader voor de deelprojecten. Niet alle details liggen al vast, wel de grote lijnen in verband met de toekomstige functies van de kaaien. Het masterplan dat tot stand kwam na een brede consultatie van de bevolking en partners werd aan het brede publiek voorgesteld waarbij toegelicht werd hoe de resultaten van het participatietraject in het geheel waren verwerkt. Na goedkeuring van het plan door de gemeenteraad vormde het de basis voor een principeovereenkomst en voor financiële afspraken tussen de stad en Waterwegen en Zeekanaal nv.

Het masterplan wordt uitgevoerd in deelprojecten. Drie daarvan zijn in een vergevorderde ontwerpfase.

Het eerste deelproject is de heraanleg van de Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en ’t Zuid. Daar moet een waterkering aangelegd worden. Om het contact met de rivier niet te verliezen, is er gekozen voor een zacht hellende dijk die weidse zichten over de rivier biedt. Het gebied wordt zeer gevarieerd ingericht met groene zitruimtes, een amfitheater, een zonneweide en een helling naar het water. Nadat een schets van het ontwerp was gemaakt, startte de stad met een ambitieus participatietraject met tafelgesprekken. bijna 448 geïnteresseerden namen deel en de resultaten werden in het voorontwerp verwerkt. In 2013 werden de werken gestart. De oplevering wordt verwacht tegen eind 2016.

Het Droogdokkeneiland is een tweede deelproject. Op deze unieke plek in de grote Scheldebocht komt een park en uitwaaiplek van 24 ha groot. Het park van 15 ha vormt een belangrijke uitbreiding van het stedelijke groen met ruimte voor recreatie, publieke evenementen en activiteiten in open lucht. Een natuurlijke getijdenoever met slikken en schorren zorgt voor een bijzonder contact met de Schelde, een specifieke fauna en flora en bijgevolg een uitzonderlijke sfeer. Het Droogdokkenpark zal in de toekomst een centrale plaats innemen bij de ontwikkeling van het Eilandje tot een nieuwe stadswijk aan het water. Het project werd opgeleverd eind 2015.

Bij het derde deelproject Rijnkaai wordt de kaaiweg ter hoogte van de Red Star Line heraangelegd. In het masterplan is er nieuwe bebouwing met beperkte bouwhoogte voorzien en een publieke doorsteek naar het water. De Rijnkaai wordt als het ware een stedelijk balkon met zicht op de rivier. Het historisch karakter, met kasseien, bolders en havenkranen blijft behouden. De oplevering van de werken gebeurde in september 2012.

Tot slot wordt ook de afstemming met het project Petroleum Zuid vermeld. In 2010 werd door GO IPZ in overleg met AG Stadsplanning Antwerpen, Waterwegen en Zeekanaal nv, de Participatiemaatschappij Vlaanderen, AG Vespa en WNE vzw een team geselecteerd onder leiding van het ontwerpbureau Omgeving voor de opmaak van het masterplan Petroleum Zuid. Het plan wordt opgeleverd in maart 2011.

Meer informatie

Documenten:

Coördinator:
Philippe Teughels
Desguinlei 53
2018 ANTWERPEN
tel: +32 3 244 50 44
Mail: Klik hier