Scan biodiversiteit

Deze scan is een inspiratiebron en bestaat uit acties die door je bedrijf of organisatie ondernomen kunnen worden. Het is een niet-exhaustieve lijst van acties die ondernomen kunnen worden of reeds uitgevoerd zijn. Er is geen rangorde in de acties.

Na het doorlopen van de scan krijg je een mail met je ingevulde gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt om algemene conclusies te trekken op basis van de geaggregeerde informatie van alle bedrijven en om je een jaarlijkse herinnering te sturen om je gegevens door te geven.  Niet duidelijk wat er in de vragenlijst bedoeld wordt?  Bekijk de lijst met definities.