Samenwerkingscommissie [SWA3]

Met het oog op de goede werking van het Samenwerkingsakkoord [SWA3] werd een Samenwerkingscommissie in het leven geroepen. Dit is een permanente overlegstructuur samengesteld uit vertegenwoordigers van alle bevoegde autoriteiten. Het voorzitterschap en het secretariaat berust bij de Afdeling voor het toezicht op de Chemische Risico's (ACR) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Als coördinerende dienst voor het Vlaams gewest, en als beoordelingsdienst, zetelt de dienst Veiligheidsrapportering in de Samenwerkingscommissie.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)