RVR Afzonderlijke Bedrijventerreinen

Ruimtelijke Veiligheidsrapporten op niveau van de afzonderlijke bedrijventerreinen geven aan welke Seveso-activiteiten mogelijk zijn binnen een bepaald gebied rekening houdende met de omgeving of omgekeerd, welke gevoelige locaties mogelijk zijn in de omgeving van een gebied met Seveso-activiteiten. Deze Ruimtelijke veiligheidsrapporten kaderen in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de betrokken gebieden.