RUP Zwinpolder

In december 2010 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van natuur- en landbouwgebieden van het Zwin en de omliggende polders in de gemeente Knokke-Heist. Er is daarvoor een overlegproces opgestart met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties.

Voor het gebied zijn twee ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt. In functie van de uitbreiding van het Zwin en de herinrichting van het natuurpark Het Zwin is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zwin en Zwinbosjes" uitgewerkt. De Vlaamse Regering stelde het RUP Zwin en Zwinbosjes definitief vast op 12 juli 2013.

Parallel werd gewerkt aan de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zwinpolders" dat de resterende delen van de polder behandelt. De Vlaamse Regering stelde het RUP Zwinpolders definitief vast op 30 januari 2015.