RUP Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham

In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van een aantal landbouw- en natuurgebieden langs de Zeeschelde. Dat plan moet de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken. Het gaat om het project Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham.

De Vlaamse Regering stelde dit ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast op 26 februari 2021.