RUP Wijngaardberg

In 2017 startte de Vlaamse overheid in samenwerking met de gemeenten Rotselaar en Aarschot een gebiedsgericht project voor de Wijngaardberg op nadat op basis van een intentieverklaring met een aantal lokale partners eind 2016 een agenderingsnota werd opgesteld voor het gebied.

Het gebiedsgericht project omvat de gezamenlijke inzet van verschillende instrumenten om tot een herinrichting van de Wijngaardberg te komen waarbij een duurzame toekomst geboden wordt aan de waardevolle natuur, landbouw én het cultuurhistorisch landschap van de Wijngaardberg.

situering (6).gif

 

In 2018 wordt is opdracht van het Departement Omgeving via een participatief traject met de lokale actoren een inrichtingsvisie opgemaakt. De Vlaamse Landmaatschappij maakte een gedetailleerde landbouwstudie in opdracht van het Departement Landbouw en Visserij en startte in opdracht van de gemeenten Rotselaar en Aarschot een lokale grondenbank op. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze het planningsproces op basis van de inrichtingsvisie en de verschillende standpunten van de betrokken actoren daarover verder gezet kan worden.

Beschikbare documenten: