RUP Vinderhoutse bossen en vallei van de Oude Kale

De Vlaamse overheid maakt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Oude Kale en de Vinderhoutse Bossen.

Het plan moet o.a. de realisatie van de opties van de landinrichtingsprojecten voor de Oude Kale en de Groenpool Vinderhoutse Bossen mogelijk maken. De Vlaamse Regering stelde het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast op 12 maart 2021. Van 20 april 2021 tot 18 juni 2021 is er een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.