RUP Vinderhoutse bossen en vallei van de Oude Kale

De Vlaamse overheid startte met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Oude Kale en de Vinderhoutse Bossen. Het plan legt bij komende natuur- en bosgebieden vast in aansluiting bij de landinrichtingsprojecten voor de Oude Kale en de Groenpool Vinderhoutse Bossen.

Situering plangebied RUP Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde

De Vlaamse Regering stelde het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast op 12 maart 2021 en van 20 april 2021 tot 18 juni 2021 was er een openbaar onderzoek over het ontwerpplan. Na de verwerking van de adviezen en bezwaren is een definitief plan opgemaakt.

De Vlaamse Regering keurde de definitieve vaststelling van het RUP Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde principieel goed op 4 februari 2022. Nu gaat het dossier naar de Raad van State voor advies.