RUP Vallei van de Nederaalbeek in Maarkedal

In 2011 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Nederaalbeek in Maarkedal.

In overleg met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties is een planvoorstel uitgewerkt. De Vlaamse Regering stelde op 31 maart 2017 het ontwerp RUP voorlopig vast. Het  openbaar onderzoek vond plaats van 16 mei tot 14 juli 2017. Op 5 april 2018 stelde de Vlaamse Regering het plan definitief vast.

Beschikbare documenten: