RUP Vallei van de Kelsbeek en Nieuwenhoven

In maart 2015 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Kelsbeek en de omgeving van het provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden en Nieuwerkerken. Er is daarvoor een overlegproces met de betrokken gemeenten, provincie en natuur- en landbouworganisaties opgestart. Meer over de aanpak leest u in de procesnota.

In afwachting van verdere besluitvorming over de Natura 2000-doelen , is dit planningsproces voorlopig on hold gezet.

kelsbeek_web.gif

 

Beschikbare documenten: