RUP Vallei van de Gete, Melsterbeek en Graasbeek

De Vlaamse Regering stelde op 17 december 2010 een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei van de Gete, Melsterbeek en Graasbeek tussen Budingen en Halen voorlopig vast. 

Van 15 februari tot 15 april 2011 liep een openbaar onderzoek over dat plan om iedereen de kans te geven opmerkingen of bezwaren te formuleren. Op 22 maart 2011 organiseerde de Vlaamse overheid een infomarkt in Geetbets waar geïnteresseerden de plannen konden inkijken en de infotentoonstelling bezoeken. Verschillende Vlaamse overheidsdiensten waren aanwezig om vragen over het plan te beantwoorden. Raadpleeg hier de posters van de infomarkt over het plan.

De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening (Vlacoro) bundelde alle bezwaren en formuleerde op 18 mei 2011 een advies aan de Vlaamse regering. Het advies van Vlacoro vindt u op vlacoro.be. Binnen de lopende termijnen was het echter niet mogelijk een oplossing uit te werken om aan de vragen van Vlacoro i.v.m. een aantal bezwaren tegemoet te komen, waardoor de Vlaamse regering in overleg met de natuur- en landbouworganisaties beslist heeft het ontwerpplan niet definitief vast te stellen.

De termijn voor definitieve vaststelling liep af op 11 december 2011. Het ontwerpplan is daarmee van rechtswege vervallen zodat het bestaande gewestplan van kracht blijft.

Lees het persbericht naar aanleiding van het verval van de termijn voor definitieve vaststelling van het plan.