RUP Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek

Via de werking van het Landschapspark Zuidrand en het strategisch project Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand  worden een aantal planningsinitiatieven in de Antwerpse zuidrand voorbereid. In 2018 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het deelgebied Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12. Dat plan moet de overstromingsgevoelige vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek vrijwaren van verdere bebouwing en verharding en de vallei versterken als groenblauwe openruimteverbinding door de Antwerpse zuidrand.

Situering plangebied RUP Benedenvliet/Grote Struisbeek van E19 tot A12

Op 21 mei 2021 stelde de Vlaamse Regering het ontwerpplan voorlopig vast. Van 8 juni tot 6 augustus 2021 is er een openbaar onderzoek over dat plan.