RUP Sint-Lievens-Houtem en het Kottembos

De Vlaamse overheid maakt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden rond Sint-Lievens-Houtem en het Kottembos. Het vertaalt o.a. de opties van de ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem en voert bestemmingswijzigingen door in de omgeving van Kottembos die de realisatie van de Europese Natuurdoelen mogelijk moeten maken. Het uitgebreide bosgebied ‘Kottembos’ is ongeveer 130 ha groot en maakt deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Er zal werk gemaakt worden van het behoud en het versterken van de waardevolle boskernen. De omgeving van Kottembos wordt ook aangeduid als ‘erfgoedlandschap’.

De Vlaamse Regering stelde het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast op 12 maart 2021. Van 20 april 2021 tot 18 juni 2021 is er een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.