RUP Scheldepolders Hingene

In 2016 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Scheldepolders in Hingene (Bornem) in functie van o.m. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan en de aanduiding van het erfgoedlandschap "Polder en kasteeldomein van Hingene".

Eind 2016 is een eerste planvoorstel in bespreking gebracht met de lokale actoren. Op 23 mei 2017 vond een plenaire vergadering plaats over het voorontwerp RUP. De Vlaamse Regering stelde op 22 februari 2019 het ontwerp RUP Scheldepolders Hingene voorlopig vast. Het openbaar onderzoek vond plaats van 2 april tot 31 mei 2019. Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het plan definitief vast. 

Beschikbare documenten: