RUP Poelberg-Meikensbossen

In januari 2012 startte de Vlaamse overheid met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van landbouw-, natuur- en bosgebieden voor het gebied Poelberg-Meikensbossen bij Tielt. 

Het vooroverleg met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw- en bosorganisaties werd in het voorjaar van 2013 afgerond. Op 22 november 2013 stelde de Vlaamse Regering het ontwerpplan voorlopig vast en van van 20 december 2013 tot 17 februari 2014 was er daarover een openbaar onderzoek. Na verwerking van alle adviezen en opmerkingen stelde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast op 9 mei 2014.

Beschikbare documenten: