RUP Omgeving Vliegveld Malle

Op 12 juli 2013 nam de Vlaamse Regering een startbeslissing voor de herinrichting en herbestemming van het militair vliegveld in Malle. Vervolgens startte de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. 

Beschikbare documenten: