RUP Mondingsgebied Grote Nete

De Vlaamse Regering keurde op 7 mei 2021 een startnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het mondingsgebied van de Grote Nete op grondgebied van Lier, Nijlen en Berlaar. Dat plan moet o.a. de realisatie van een aantal projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan mogelijk maken en zal daarvoor bijkomende natuur- en bosgebieden vastleggen in de vallei van de Grote Nete.

Situering plangebied RUP Mondingsgebied Grote Nete

Over deze startnota werd een publieke consultatie georganiseerd van 25 mei tot 23 juli 2021. De inspraakreacties worden nu verwerkt. De volgende stap is de opmaak van een scopingnota voor het milieueffectenonderzoek.